Loading...

Makkah – Friday Prayer – 13th Shawal 1430H

Friday Sermon(Khutbah) and Prayer at Masjid Al-Haram Makkah on 13th Shawal 1430 Hijri

Makkah – Friday Prayer – 6th Shawal 1430H

Friday Sermon(Khutbah) and Prayer at Masjid Al-Haram Makkah on 6th Shawal 1430 Hijri

Makkah – Friday Prayer – 28th Ramadan 1430H

Friday Sermon(Khutbah) and Prayer at Masjid Al-Haram Makkah on 28th Ramadan 1430 Hijri